ไวน์สมุนไพร ไวน์ผลไม้ สาโท

ประวัติความเป็นมา

ปัญหาของการว่างงานและเศรษฐกิจของชุมชนภาวะการเงินตกต่ำ จึงมีการรวมตัวขึ้น จำนวนประมาณ 40 คน มีการตกลงร่วมกัน จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรฯ เพื่อจะผลิตไวน์สมุนไพร ไวน์ผลไม้และสาโท โดยใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น และในประเทศไทย ที่กำลังผลิตอยู่คือ ไวน์กระชายดำ ไวน์องุ่น ไวน์กระเจี๊ยบ ไวน์ใบขลู่ สาโท ฯลฯ

กระบวนการ/ขั้นตอนการผลิต

นำวัตถุดิบมาล้างให้สะอาด บดให้ละเอียดต้มให้เดือด ใส่น้ำตาล ทิ้งไว้ให้เย็น ใส่ยีสต์ หมักไม่ต่ำกว่า 3-6 เดือน

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

สีสวย รสชาดดี วัตถุดิบมีอยู่ในท้องถิ่น และเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ความภาคภูมิใจที่เป็นผลผลิตจากชุมชนที่ทำไวน์

ปริมาณการผลิตและราคา

ราคาส่ง 100 บาท/ขวด ราคาปลีก 120-150 บาท/ขวด
(ราคาจำหน่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดตรวจสอบอีกครั้ง)

สถานที่จำหน่าย

- กลุ่มเกษตรกรทำสวนบางจะเกร็ง ม.3 ต.บางจะเกร็ง สำนักงานเกษตรจังหวัดฯ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฯ
- กลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตร ได้แก่ กลุ่มนางเปรื่อง มรรคทรัพย์ ม.4 ต.คลองเขิน
- กลุ่มส้มโอ อาจารย์สมทรง แสงตะวัน ม.4 ต.บางพรม อ.บางคนที

สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

- กลุ่มเกษตรกรทำสวนบางจะเกร็ง , สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฯ , พัฒนาชุมชน อ.เมืองฯ , อุตสาหกรรมจังหวัด , สำนักงานเกษตรจังหวัดฯ , อบต.บางจะเกร็ง , ที่ทำการกำนันตำบลบางจะเกร็ง

เพื่อการชมที่ดี ควรตั้งหน้าจอของท่านที่ 800X600 Text Size Medium
Copyright ©2005 maeklongtoday.com All Right Reserved. Design By Siricom :Contact >> webmaster@maeklongtoday.com