สัญลักษณ์ของศาสนาต่างๆ ในโลก

ศาสนาพุทธ

ศาสนาพุทธเป็นปรัญชาที่ก่อกำเนิดขึ้นในอินเดีย ปรัญชานั้นคือวิธีที่ช่วยให้เข้าใจโลกทำให้โลกมีความหมายสำหรับเรา

ธรรมจักร (วงล้อ) มีกรงล้อ 8 ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของคำสอนแห่งศาสนาพุทธ

 

ศาสนาฮินดู

อินเดียเป็นแหล่งกำเนิดของศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดหลายศาสนา หนึ่งในหลายศาสนาที่เกิดก็คือศาสนาฮินดู สัญลักษณ์ของศาสนาฮินดูคือโอม ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระพรหม

 

ศาสนายิว

ศาสนาที่เเก่าแกมาก เริ่มต้นในบริเวณที่ปัจจุบันเรียกว่าตะวันออกกลาง ชาวยิวเชื่อว่าพระเจ้าปนะทานประเทศชาติพิเศษให้แก่เขา ในปัจจุบันประเทศนี้มีชื่อว่าอิสราเอล และเมืองที่สำคัญที่สุดของประเทศนี้ก็คือกรุงเยรูซาเลม

ดาวของกษัตริย์ดาวิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของชาวยิวนั้น เป็นสัญลักษณ์ที่ชาวยิวใช้กันอย่างกว้างขวาง แต่คันประทีปที่มีก้าน 7 ก้านหรือที่เรียกว่า เมโนราห์ นั้นเป็นสัญลักษณ์อย่างเป็นทางการของประเทศอิสราเอล

 

 

 

ศาสนาคริสต์

สองพันกว่าปีที่แล้วชายชาวยิวชื่อ เยซู ถือกำเนิดบนโลก พระองค์มีสาวกจำนวนหนึ่งเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้ส่งพระเยซูลงมาบนโลก พวกเขาเรียกพระเยซูว่า "ผู้ที่ถูกเลือกสรร" หรือ "ผู้ที่ได้รับการเจิมไว้" ซึ่งภาษากรีกก็คือ "พระคริสต์" สาวก "พระเยซูคริสต์" เรียกว่าคริสเตียนหรือชาวคริสต์

กางเขนเป็นเครื่องเตือนใจว่า พระองค์ทรงวายพระชนม์บนกางเขนเพื่อมนุษย์ทั้งปวง


ศาสนาอิสลาม

อิสลามเป็นอีกศาสนาหนึ่งที่สำคัญ เริ่มจ้นในตะวันออกกลาง เมื่อ 600 ปี หลังจากการประสูติของพระเยซู

ประชาชนในดินแดนทะเลทรายที่ร้อนระอุนั้น ดวงดาวเป็นเครื่องนำทางของพวกเขา แสงจันทร์ให้ความสว่างแก่การเดินทาง ศาสนาอิสลามนำทางและให้ความสว่างในการเดินทางชีวิตของผู้ที่ศรัทธาในศาสนานี้

 

ศาสนาซิกข์

ศาสนาซิกข์เริ่มต้นในอินเดีย แต่เกิดหลังจากศาสนาหลักอื่นๆ คานดา เป็นชื่อของดาบสองคม เป็นสัญลักษณ์แทนความจริง และความยุติธรรมของพระเจ้า

เพื่อการชมที่ดี ควรตั้งหน้าจอของท่านที่ 800X600 Text Size Medium
Copyright ©2005 maeklongtoday.com All Right Reserved. Design By Siricom :Contact >> webmaster@maeklongtoday.com