head
 
About us | Sitemap | Contact ad.
 
       สถานที่ท่องเที่ยว   |    เว็บบอร์ด    |    โฮมสเตย์ รีสอร์ท    |   ท่องเที่ยวทางน้ำ  |    ติดต่อแม่กลองทูเดย์
 
 ร้อยเรื่องเมืองแม่กลอง | Gallery Photo | เกร็ดความรู้ท่องเที่ยว | เก็บมาฝาก
  บ้านไม่ชายคลอง  
   
 
 
 
head

ข้อมูลทั่วไป  |   เทศกาล งานประเพณี   |   ตรงนี้มีรางวัล   |  บทความ  |   รอบรู้เรื่องราว  |   ข่าวจากการท่องเที่ยว  |   ข่าวท้องถิ่น

ขณะนี้เว็บไซต์แม่กลองทูเดย์อยู่ในระว่างการปรับปรุง จึงมีบางส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ จึงขออภัยมา ณ ที่นี้
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
อุทยาน ร.2  ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

           อุทยานนี้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเป็นการสนองพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานศิลปะอันงดงามไว้ เป็นมรดกแก่ชาติและได้รับการยกย่องจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินมาเปิดป้ายอุทยานเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2522 และเปิดให้ประชาชนเข้าชมภายในอุทยานได้เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2530

อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย แบ่งพื้นที่ออกเป็น 6 ส่วน ดังนี้

- ส่วนที่หนึ่ง
ลานจอดรถหน้าอุทยาน ปัจจุบันมีที่ขายสินค้าพื้นเมืองและผลไม้ และอาศรมศึกษาซึ่งเป็นเรือนไทยโบราณ
- ส่วนที่สอง
เป็นโรงละครกลางแจ้ง มีเนินลดหลั่นสำหรับชมการแสดง และปลูกพันธุ์ไม้ต่างๆ
- ส่วนที่สาม
อาคารทรงไทย 5 หลัง จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ 4 หลัง และอาคารซ้อมโขน ละครและเก็บเครื่องดนตรีไทย 1หลัง
- ส่วนที่สี่
สวนพันธุ์ไม้ในวรรณคดีนานาชนิด เพื่อประโยชน์แก่การศึกษาและอนุรักษ์พันธุ์ไม้ มีหุ่นจำลองเรื่องในวรรณคดี สังข์ทอง ไกรทอง
- ส่วนที่ห้า
พื้นที่ติดแม่น้ำ มีศาลาเอนกประสงค์สำหรับนั่งพักผ่อน มีร้านจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มและสินค้าพื้นเมือง มีเรือประพาสอุทยาน ประชาชนขึ้นชมได้
- ส่วนที่หก
พื้นที่ประมาณ 11 ไร่ ซึ่งจะดำเนินการจัดทำสวนและทำสวนเกษตรตามพระราชดำริในองค์ประธาน

พิพิธภัณฑ์พระพุทธเลิศหล้านภาลัย
เป็นอาคารทรงไทย จำนวน 4 หลัง พื้นที่รวม 600 ตารางเมตร จัดพิพิธภัณธ์แบบชาติพันธุ์วิทยา แสดงศิลปวัตถุในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ที่จะสะท้อนให้เห็นลักษณะศิลปวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ และการดำรงชีวิตของชาวไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โดยแบ่งเป็นส่วนดังนี้

หอกลาง
ภายในประดิษฐ์พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และจัดศิลปโบราณวัตถุสมัยต้นรัตนโกสินทร์ เป็นต้นว่า เครื่องเบญจงรค์ เครื่องถ้วย หัวโขน ซึ่งเป็นอุปกรณ์การแสดงนาฏกรรมตามบทวรรณคดีพระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย หุ่นวรรณคดีเรื่องสังข์ทองและอิเหนา หนังใหญ่
ห้องชาย
ทางปีกขวา จัดตกแต่งให้เห็นลักษณะความเป็นอยู่ของชายไทยที่มีความกล้าหาญ พร้อมในการอาสาปกป้องผืนแผ่นดินตามลักษณะสังคมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น มีพระพุทธรูปสำหรับบูชา สมุดไทย เสื้อขุนนางไทยโบราณ ดาบ โล่ รวมทั้งพระแท่นบรรทมซึ่งเชื่อว่าเป็นของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ห้องหญิง
ตกแต่งให้เห็นลักษณะความเป็นอยู่ของหญิงไทยโบราณ มีเตียงนอน แบบไทย โต๊ะเครื่องแป้ง คันฉ่อง ฉากปัก เป็นต้น
ชานเรือน
จัดตามแบบไทยโบราณ ตกแต่งด้วยกระถางไม้ดัด ไม้ประดับ อ่างบัว
ห้องครัวและห้องน้ำ
จัดไว้ที่ชั้นล่างอาคารปีกซ้าย แสดงลักษณะครัวไทยและห้องน้ำของคนชั้นกลาง มีเครื่องหุงต้ม ถ้วยชาม สำหรับอาหาร เป็นต้น
ตำแหน่งศิลาฤกษ์
แสดงให้เห็นแบบจำลองศิลาฤกษ์ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงประกอบพิธี

อุทยานฯ เปิดให้เข้าชมทุกวัน วันจันทร์-ศุกร์ เปิดเวลา 08.30 - 17.00 น. วันเสาร์ - อาทิตย์ เปิดเวลา 08.30 - 17.30 น. ค่าเข้าชมผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 5 บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 034-751666 โทรสาร 034-751376

 
 
menu-right
สถานที่ท่องเที่ยว
ตลาดน้ำอัมพวา ค่ายบางกุ้ง
วัดบางแคน้อย วัดเจริญสุขาราม
วัดบางกะพ้อม วัดอัมพวันฯ
อาสนวิหารฯ อุทยาน ร.2
วัดเพชรสมุทรฯ ดอนหอยหลอด
ตลาดน้ำท่าคา วัดจุฬามณี
ตลาดร่มหุบ วัดศรัทธาธรรม
ชุมชนยี่สาร วัดประดู่
ท่องเที่ยวทางน้ำ ป่าชายเลน
พิพิธภัณฑ์ขนมไทย ตลาดน้ำบางน้อย
พิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ บ้านแมวไทย
 
 
bottommenu
สถานที่ท่องเที่ยว    |   เว็บบอร์ด    |   โฮมสเตย์-รีสอร์ท    |   ท่องเที่ยวทางน้ำ    |   ร้อยเรื่องเมืองแม่กลอง    |   Gallery Photo    |   เกร็ดความรู้ท่องเที่ยว    |   บทความ

ข้อมูลทั่วไป  |   เทศกาล งานประเพณี   |   ตรงนี้มีรางวัล   |   เก็บมาฝาก   |   รอบรู้เรื่องราว  |   ข่าวจากการท่องเที่ยว  |   ข่าวท้องถิ่น   |   Facebook แม่กลองทูเดย์

แม่กลองมาร์เก็ต ประกาศซื้อขายสินค้าฟรี
copyright
 
www.maeklongtoday.com
เว็บไซต์แม่กลองทูเดย์ดอทคอม
Contact Tel. 085-919-1668/ E-mail. maeklongweb@gmail.com
Copyright(c)2011 maeklongtoday.com. All rights reserved.