-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
วัดเจริญสุขารามวรวิหาร ตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          วัดเจริญสุขารามวรวิหาร ตั้งอยู่ริมคลองบางนกแขวก (คลองดำเนินสะดวก) ห่างจากอาสนะแม่พระบังเกิดประมาณ 500 เมตร เดิมเป็นวัดร้างไม่ทราบว่าสร้างขึ้นตั้งแต่เมื่อใด แต่มาได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ในปี พ.ศ. 2426 เรียกกันว่า "วัดกลางคลอง" หรือ "วัดต้นชมพู่" และต่อมาเมื่อมีการสร้าง "ประตูน้ำบางนกแขวก" ในปี พ.ศ. 2451 ชาวบ้านจึงเรียกกันว่า "วัดประตูน้ำบางนกแขวก" ก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็น "วัดเจริญสุขาราม" วัดนี้ได้รับการยกฐานะเป็นอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารในปี พ.ศ.2500

หลวงพ่อโต
ภายในพระอุโบสถมีหลวงพ่อโตเป็นพระประธาน ทำด้วยศิลาแลง ปางมารวิชัย มีขนาดหน้าตักกว้าง 1.79 เมตร สูงจากฐานถึงยอดรัศมี 2.09 เมตร หลวงพ่อโตนี้เคยประดิษฐานที่วัดร้างแห่งหนึ่งในจังหวัดราชบุรี ก่อนจะอัญเชิญมาเป็นพระประธานที่วัดแห่งนี้

อุทยานมัจฉา
บริเวณหน้าวัดนี้จะติดกับคลองดำเนินสะดวก มีฝูงปลามาอยู่ศัยอยู่บริเวณนี้เป็นจำนวนมากนับหมื่นตัว ส่วนมากจะเป็นปลาตะเพียนเงิน ปลาตะเพียนทองมากที่สุด เมื่อนักท่องเที่ยวให้อาหารฝูงปลาจะขึ้นมา ให้เห็นเต็มไปหมด เป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจ และบริเวณดังกล่าวยังมีบริการเรือถีบให้นักท่องเที่ยวได้ถีบเรือเที่ยวเล่นไปตามลำคลองด้วย